Skip to content

Македонско училиште „Никола Карев“, Луцерн, Швајцарија

Упис на деца за новата учебна година

Упис на деца за новата учебна година

25.08.2023

Почитувани родители и драги наши ученици Македонци , доколку живеете и работите во Швајцарија, кантон Луцерн или околината ве известуваме дека како и секоја година така и оваа можете да ги запишете вашите деца да следат настава по македонски јазик во македонското училиште „Никола Карев“ во Сурсе.
Уписот трае се до почетокот на новата учебна година.
error: Content is protected !!