Skip to content
Македонска заедница во Србија

Свечена Академија за денот на Националниот совет на македонците во Србија

Свечена Академија за денот на Националиот совет на македонците во Србија

19.12.2022

Сои Свечена академија што се одржа во Домот на културата „Кочо Рацин” во Јабука, Националниот совет на Македонците во Србија го одбележа Македонскиот ден во Србија.
На повеќе здруженија на Македонците во Србија, Националниот совет на Македонците во Србија им додели признанија за нивната успешна работа и постигнати резултати во афирмацијата на македонскиот етнички, јазичен, културен и историски идентитет во Србија.
На академијата присуствуваа и децата Македонци од Јабука на кои наставата им се изведува на мајчин македонски јазик.
За присутните беше од организирана богата културно-уметничка програма и пригодна закуска со македонски традиционални јадења.
Свечена Академија за денот на Националиот совет на македонците во Србија
Свечена Академија за денот на Националиот совет на македонците во Србија
error: Content is protected !!