Skip to content

Македонска заедница во Западна Австралија

Отворени уписите за часовите по македонски јазик

Отворени уписите за часовите по македонски јазик

08.02.2023

Училиштето за македонски јазик на Македонската заедница информира дека се отворени уписите за часовите по македонски јазик за 2023 година. Часовите по македонски јазик се достапни за деца од училишна возраст и возрасни.

Часовите за учениците од училишна возраст ќе се одржуваат во вторник од 17:00 до 18:30 часот. Часовите за возрасни ќе се одржуваат во време кое взаемно им одговара на учениците и наставникот.

Преписката може да се изврши преку е-пошта на следната адреса: language@macedoniawa.com

error: Content is protected !!