Skip to content
Македонска заедница во Србија

Одржана конститутивна седница на националниот совет на македонците во Србија

Одржана конститутивна седница на националниот совет на македонците во Србија

19.12.2022

Викендов се одржа конститутивна седница на Националниот совет на Македонците во Србија. На конститутивната седница на Националниот совет беа поделени уверенијата на 23 членови на Националниот совет избрани по пат на електронско собрание кое се одржа на 13 ноември 2022 година.
На конститутивната седница на Националниот совет на Македонците во Србија за претседател во наредниот четиригодишен мандат едногласно беше избран досегашниот претседател Борче Величковски.
Членовите на Националниот совет на Македонците во Србија ги поздрави и им посака успешна работа амбасадорката на Македонија во Белград.
error: Content is protected !!