Skip to content

Македонска задница во Хрватска

Македонците на фестивалот Мултикултурализмот

Македонците на фестивалот Мултикултурализмот

03.06.2024

Македонското културно друштво на Истарската жупанија “Свети Кирил и Методиј” од Пула учествуваше на Фестивалот на мултикултурализмот во Пула во организација на општината Пула.
Македонците имаа свој штанд со домашни ракотворби и домашни јадења, а на сцена се претставија со македонски народни песни и ора.
Фестивалот на мултикултурализмот во Пула се одржува традиционално секоја година, сите етнички заедници кои живеат во Истра ги претставуваат својата култура и традиции и обичаи.
На фестивалот дефилираат голем број на посетители, сите имаат што да покажат и сите се задоволни од видено и вкусеното.
error: Content is protected !!