Skip to content

Македонска заедница во Белгија

Иницијатива за формирање Македонска православна црковна општина “Свети Пророк Илија“ во Брисел

Иницијатива за формирање Македонска православна црковна општина “Свети Пророк Илија“ во Брисел

24.04.2023

Во саботата се одржа втор состанок во проширен состав на Иницијативниот црковен одбор за формирање на Македонска православна црковна општина “Свети Пророк Илија” во Брисел.
Иницијативниот црковен одбор утврди заклучоци за што побрза реализација на иницијативата за формирање на Македонска православна црковна општина “Свети Пророк Илија”.
Иницијативниот црковен одбор упати јавен повик за пристапување на нови членови и за проширување на составот.
– Ги повикуваме сите православни Македонци кои се заинтересирани, да се приклучат на иницијативата, – се вели во јавниот повик на Иницијативниот црковен одбор за формирање на Македонска та православна црковна општина “Свети Пророк Илија” во Брисел, Белгија.
error: Content is protected !!