Skip to content

Македонска заедница во Ниш

Избрано собрание на македонското здружение „Вардар“

Избрано собрание на македонското здружение „Вардар“

14.06.2023

Во понеделникот Здружението на Македонците „Вардар“ од Ниш, Србија одржа Годишно изборно Собрание. На Собранието за наредниот четиригодишен мандат беше реизбрано старото раководство: претседател на здружението Раде Бабиќ, претседател на Управен одбор Благе Петрушевски, претседател на Надзорен одбор Нела Радовановиќ и Борче Вељановски за секретар и благајник.
На Собранието беше усвоен и извештајот за работата на Здружението „Вардар“ од Ниш за минатиот четиригодишен период.
error: Content is protected !!