Skip to content

Македонска заедница во Шведска

Започнаа уписите за настава по македонски јазик

Започнаа уписите за настава по македонски јазик

23.08.2023

Во училиштата по македонски јазик во Шведска во тек е планирањето на наставата по мајчин јазик. Сите заинтересирани ученици кои до сега не биле пријавени тоа можат да го направат во своите училишта
За учениците во гимназија кои сакаат да запишат курсеви по македонски јазик
1. За курсевите се аплицира во гимназијата каде што ученикот/та е запишан.
2. Курсевите имаат ознака и тоа македонски како странски јазик MODMKD3 и продолжителен MODMKD 4 и мајчин јазик MOEMKD 1.
error: Content is protected !!