Skip to content

Здружение на македонците во Романија

Елена Прулеску ги презентираше македонската култура и обичаи на конференција во Крајова

Елена Прулеску ги презентираше македонската култура и обичаи на конференција во Крајова

27.04.2023

Наставничката Елена Прулеску, член на Здружението на Македонци во Романија беше учесник на Меѓународната конференција „Обединети во различностите“ организирана од Средното училиште „Волтајер“, во општинската библиотека „Александру си Аристија Аман“ во Крајова, на која учествуваа престижни гости од земјата и странство.
Почнувајќи од ноември 2021 година, гимназијата „Волтер“ го води партнерскиот проект финансиран од Програмата Еразмус +, „Мултикултурализмот, алатка за интегрирање на младите во општествениот, политичкиот и економскиот живот на европските земји“. Проектот се одвива во период од 18 месеци и вклучува образовни институции од Пасвалис, Литванија и Монте Абрао, Португалија како партнери.Ппроектот одговара на потребата студентите да го познаваат сопственото културно наследство и она на европските земји партнери, обликувајќи ги младите луѓе. Чувството за припадност кон европската заедница и развивање во исто време, нивната социјална свест, еколошко размислување, но и организациски, кооперативни, комуникациски и јазични вештини.
Во периодот од 24 до 28 април се одржува третата и последна мобилност во рамките на овој проект, чиј домаќин е биде Гимназијата Волтер. Програмата на 5-те дена мобилност опфатќа различни активности: работилници, натпревари, културни и едукативни активности, меѓународен симпозиум: „Нови образовни пристапи преку проектите Еразмус+“, работилници насочени кон рушење на културните или јазичните бариери и придонес за развој на динамични група на вештини.
За време на меѓународната конференција „Обединети во различноста“, чиј домаќин беше Casa Dianu, идното седиште на романскиот музеј на книга и егзил, организирана во партнерство со окружната библиотека „Alexandru și Aristia Aman“, Советот на округот Дољ, младите имаа можност да му помогнат на мултикултурализмот…. во акција. Лекцијата за толеранција и соживот ја „научија“ од истакнати претставници на полската, македонската, албанската, еврејската, унгарската или ромската заедница во Крајова, кои еден по еден им зборуваа за идентитетот на малцинствата што ги претставуваат, за важноста на празнувањето различноста и како можеме да дебатираме за нашите разлики без да ги скршиме нашите заедници.
Проф. Ramune Maziliauskiene – Pasvalio презентираше материјал за „Националните малцинства од Литванија“, а проф. Марија Јакинто, заедно со проф. Хелена Нето зборуваше за „Националните малцинства од Португалија“.
На пример, Магдалена Филари, предавач по полски јазик на Универзитетот во Крајова, ја претстави „Активноста на центарот за полски јазик и култура во Крајова“. Таа зборуваше за полските обичаи и традиции, за соработката меѓу Полјаците и Романците, за најубавите проекти направени во партнерство со Универзитетот во Крајова.
За Македонија и Македонците од Романија зборуваше проф. Елена Прулеску, член на Здружението на Македонците од Романија.
Изабела Тиберијаде, претставникот на ромската заедница, пред младите во просторијата зборуваше за „Образование преку култура“.
Д-р Ене Јонут-Кристијан, Факултет за општествени науки, Универзитетот во Крајова, ја презентираше темата „Социјална вклученост и зачувување на етничкиот идентитет на ниво на младите од албанската заедница во Романија“.
Проф.д-р Мирчеа Арделеану, претставник на еврејската заедница во Крајова ги презентираше еврејските традиции и празници. Се зборуваше и за националните малцинства во Литванија и Португалија.
error: Content is protected !!