Skip to content

Македонско движење за промоција на мајчиниот јазик “Крсте Мисирков“

Бројот на Македонците во Хеленската Република зголемен за 10 години

Бројот на Македонците во Хеленската Република зголемен за 10 години

25.09.2023

Македонското движење за промоција на мајчиниот јазик “Крсте Мисирков” од Лерин соопшти, дека малцинствата во Хеленската Република за 10 години во периодот 2002-2011 станаа побројни.
Тоа го содржи студијата на Европскиот парламент, која ќе биде претставена во Брисел за неколку дена.
Бројот на етничките заедници во Хеленската Република е во пораст најверојатно поради тоа што луѓето повеќе не се плашат од репресија на режимот.
error: Content is protected !!