Skip to content

Македонската заедница во Бугарија

Брисел им се извини на Македонците во Пиринска Македонија за преименувањето во „Северномакедонци“

Брисел им се извини на Македонците во Пиринска Македонија за преименувањето во „Северномакедонци“
Брисел им се извини на Македонците во Пиринска Македонија за преименувањето во „Северномакедонци“

28.06.2023

ОМО „Илинден“ – ПИРИН и Европската слободна алијанса кон средината ма месецов добиле официјално извинување од Брисел за употребата на „северномакедонско“ малцинство во Бугарија од страна на Европската комисија и други институции во Брисел. Извинувањето следува по двегодишна борба на ОМО „Илинден“ – ПИРИН и ЕФА (European Free Alliance) за преименувањето на македонското малцинство во Бугарија.
Во одговор на писмо упатено на 21 јули 2021 г. од European Free Alliance – Европската слободна алијанса (ЕФА) до Европската комисија, за положбата и правата на македонското малцинство во Бугарија, на 3 ноември 2021 г. беше добиен одговор, во кој македонското малцинство во Бугарија беше преименувано во „северомакедонско“ малцинство и прашањето неосновано беше поставено во врска со договорот за добрососедство на Бугарија со Македонија, иако во случајов станува збор за негирани права на европски граѓани.
ОМО „Илинден“ – ПИРИН и ЕФА реагираа на овој обид да се преименува македонското малцинство во Бугарија, уште повеќе што и други институции во Брисел покажаа слични тенденции, иако последните не толку отворено. На упатеното писмо со реакција од наша страна – не беше добиен одговор. Затоа ЕФА се обрати до Европскиот омбудсман и побара извинување од Европската комисија во името на ОМО „Илинден“ – ПИРИН.
Последната реакција имаше ефект и на 16 јуни 2023 г. раководителот на Генералниот директорат за владеење на правото, фундаментални права и демократија во Европската комисија, Ингрид Беландер Тодино, упати официјално извинување, при што на двапати правилно – почитувајќи го правото на слобода на национална и етнокултурна самоопределба на етничките Македонци во Бугарија – ја именува нашата заедница како: „Macedonian minority in Bulgaria“.
Ова е веројатно прв пат институција на Европската унија да го прифати и признае очигледниот факт на постоењето на македонското малцинство во Бугарија, наспроти обидите на Бугарија да го негира нашето постоење.
ОМО „Илинден“ – ПИРИН ја продолжува и понатаму својата борба за признавање и непречено ползување на човековите и малцински права на Македонците во Бугарија.
error: Content is protected !!